سیستم تعلیق تیبا

سیستم تعلیق خودرو :

هنگامی که سیستم تعلیق خودرو تیبا را بررسی نماییم متوجه میشویم که این اتوموبیل کاملا شبیه ریو می

باشد و سیستم تعلیقان از نوع مکفرسون می باشد .

سیستم تعلیق تیبا نسبت به تعلیق پراید خیلی بهتر می باشد در واقع سیستم تعلیق تیبا پایداری و کلا عملکرد

بهتری نسبت به خودروی پراید دارد و بر عکس پراید میل موج گیر و میل کششی به صورت مستقل از هم می باشند.

قسمت های متعددی از تعلیق و اکسل جلو تیبا با ریو یکی می باشد. که از جمله این نقاط مشترک عبارتند از :

 

کمک فنرها (Dampers)

اتصالات لاستیکی و بوشهای تعلیق (Rubber Mountings and Bushes)

طبق (Control Arm)

توپی (Hub)

بلبرینگ ها (Bearings)

رینگ و تایر (wheel and Tires)

میله کششی (Tension Rod)

قطعاتی از تعلیق تیبا نیز کاملاً شبیه ریو است ؛اما به دلیل تفاوت جزئی امکان جایگزینی با یکدیگر را ندارند که از

این جمله میتوان موارد زیر را نام برد:

میل موج گیر (Stabilizer)

سگدست (knuckle)

فنر (Coil Spring)

سیستم تعلیق و اکسل عقب نیز از نوع تیر پیچشی نیمه مستقل semi-independent و مشابه اکسل عقب خودروهای

تندر، دوو سیلو وپراید… می باشد؛ ضمن اینکه قطعات ریو در قسمت هایی از آن دیده می شود.

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید