برچسب: آنالیز

آنالیز قیمت تیبا

جدید ترین آنالیز قیمت تمام شده محصولات سایپا به شورای رقابت داده شده است
که در آن قیمت تمام شده خودروی تیبا برای مصرف کننده یک چیز حدود 24 میلیون تومان در خواهد آمد
در این جدول ها که ارایه شده است تمامی مواردی که بر روی این بهای تمام شده ماثر است را عنوان نموده اند