برچسب: اس ال

تیبا اس ال | TIBA SL

اولین محصول سایپا خودروی تیبا بوده است که در سال 1378 از این خودرو رو نمایی شد به کار بردن قطعات پراید ریو و تندر در این خودرو به خوبی مشهود است و همین امر باعث کاهش یافتن هزینه طراحی قطعات این خودرو گردیده است