برچسب: امکانات رفاهی

آپشن های رفاهی ساینا نسخه جدید تیبا

با وارد شدن به درون خودروی ساینا چیزی که برای شما تازگی داشته باشد مشاهده نخواهد شد چراکه درون خودروی ساینا و داشبورد این خودرو همان خودروی تیبا قدیمی می باشد . فرم کلی داشبورد این خودرو در حقیقت الگوبرداری شده از داشبورد تیبا می باشد اما چیزی که می تواند بین این دو خودرو تفاوت ایجاد کند جزییات داشبورد می باشد نه چیز دیگر.