برچسب: ایرادات

ایرادات وارد برطراحی داخلی و بیرونی خودروی تیبا

در قسمت جلویی خودروی تیبا تنها چیزی که زیبا می باشد چراغ ها می باشند اما جلو پنجره هم کوچک است و هم ساده و زشت باید گفت که سپرهای این خودرو هم نیز خیلی ساده می باشند .
در کل باید گفت که طراحی خودروی تیبا چندان جالب نمی باشد البته باید این را هم در نظر گرفت که این خودرو رقیب خودروی پراید به حساب می آید و توقعی بیش از این نباید داشت .