برچسب: ایران و اوکراین

تیبا در ایران گران و در اوکراین ارزان!!!

خودروی تیبا مدل SX حدود 24.100.000 قیمت داشت ولی بدون مجوز یک چیزی معادل 700 .800 هزار تومان به قیمت این خودرو اضافه کردند
این خودرو که برای کشور خودمان است به قیمت 24 میلیون و 800 هزار به فروش میرسد ولی در اوکراین حدود 19 میلیون فروخته می شود