برچسب: بازار فروش

مقایسه بازار فروش دو خودروی تیبا 2 با پراید 111

در مقایسه ای که برای بازارهای فروش خودروهای تیبا و پراید انجام میدهیم در میابیم که پراید در این قسمت از تیبا جلو تر زده است .
چراکه پراید دارای بازار فروش خیلی خوبی می باشد و در میان مردم هم شناخته شده است و از این رو می باشد که دارنده پراید خیلی راحت و زود می تواند خودرویش را به وجه نقد تبدیل نماید
اما تیبا با وجود آنکه توانسته است شهرتی را برای خود دستوپا نماید اما بازار فروشش در مقایسه با پراید خیلی فاصله دارد .