برچسب: بدنه

طراحی اتوموبیل تیبا

برای طراحی کردن اتوموبیل تیبا از تیم ایتالیایی کمک گرفته شد که در این بین آن قسمت هایی که توسط این تیم طراحی میشد دستخوش تغییراتی بود این تغییرات بیشتر در ناحیه عقب این خودرو به چشم می خورد
در سال 1375 اولین اقدام برای طراحی این اتوموبیل انجام شد
در سال 1383 این پروژه کنار گذاشته شد و دوباره در سال 1387 برای بار دوم به میان آمده و شروع به ادامه پیدا کردن یافت