برچسب: برزخ رفتن تیبا

آمدن کوئید و به برزخ رفتن تیبا

اگر خودروی رنو کوئید در کشور ما توسط شرکت ایران خودرو به تولید برسد این موضوع برای کمپانی سایپا خوشایند نخواهد بود و تولید خودروهای پراید و تیبا ممکن است با تهدیدی جدی روبه رو شوند.
در واقع خودروی کوئید به دلیل قیمت ارزانش قادر است در کشور ما جایگزین خودروهای ارزان قیمت نظیر پراید و تیبا شود .
اگر رنو با کمپانی ایران خودرو بر سر کوئید شراکت کند بازار خودروهای ارزان قیمت به دست این خودروساز خواهد افتاد.