برچسب: بلبرینگ در خودرو

در حرکت بلبرینگ ها چه اتفاقی روی می دهد

عملکرد بلبرینگ به گونه ای است که بار به وسیله لایه خارجی به گوی منتقل می گردد و از آنجا هم به لایه درونی منتقل می گردد .
چون گوی ها کروی شکل هستند و نقطه تماسشان با لایه بیرونی و درونی کم است حرکت نرم و راحتی دارند .
بلبرینگ ها در وسایل زیادی به کار گرفته می شوند به طور کلی هر چیزی که بچرخد از بلبرینگ استفاده می کند .