برچسب: به تدریج

توقف به مرور خط تولید تیبا

در مرداد ماه سال جاری قراردادی بین ایران و خودروسازان فرانسوی منعقد شد باوجود تعدادی مخالف و نقاد ولی به هرصورت موافقان با بیان این که این قرارداد نتایج خوبی به همرا دارد بالاخره این قرارداد را بستن ولی ما به خاطر تجربه ناموفقی که با فرانسوی ها داشته ایم شک داریم که آن ها به عهدهایشان پایبند باشند
طبق این قرار داد تیبا و پراید طی 5 سال آینده با خودروهای تولیدی جدید این دوکمپانی جایگزین می گردند