برچسب: بیرون از کشور

قیمت تیبا و پراید در خارج چقدر است ؟!

دنیای اقتصاد این گونه بیان میکند که درست می باشد که همه مردم بر این عقیده هستند که خودروهای کشورمان در بیرون از ایران با بهای کمتری نسبت به داخل به فروش میرسند اما در حقیقت این گونه نمی باشد و خودروی تیبا در آذرباریجان هفت هزارو پانصد یورو بیان می دارد
حال اگر ما فرض کنیم یورو چهار هزارو 100 تومان می باشد یعنی تیبا در کشورهای اروپایی 30 میلیون و 750 هزار به فروش می رسد