برچسب: تغییرات

تغییرات ساینا نسبت به تیبا

اتوموبیل ساینا نسبت به آن اتوموبیل پایه اش (تیبا) تغییراتی را تجربه کرده است که ما در این مقاله به چند مورد آن اشاره می کنیم
در این اتوموبیل از نمایشگر چند منظوره استفاده گردیده است این نمایشگر به گونه ای می باشد که هم اطلاعات تاریخ و دمای هوا و ساعت نمایش داده می شود و هم اطلاعات مربوط به سیستم صوتی را نمایش می دهد
همه قطعه های داخلی تزیینی این خودرو مانند داشبورد و کنسول و رودری ها به کلی نسبت به تیبا تغییر کرده است