برچسب: تفاوت

تیبا EX با SX چه تفاوت هایی دارند ؟

سایپایی ها بعد از آنکه با شرکت کیا بر سر نصب ایربک بر روی خودروی ریو به توافق نرسیدند تولید خودروی ریو در ایران متوقف گردید .
پس از خودروی ریو سایپایی ها جانشین تیبا را برای آن آوردند .
تیبا در دو مدل به تولید می رسد یکی EX و دیگری SX در دو حالت دو گانه سوز و تک سوز .
تفاوت هایی که تیبا EX با تیبا SX دارند شامل :
1.شیشه بالابر برای شیشه های عقب خودرو
2. رینگ آلومنیومی
3. تنظیم آینه های جانبی خودرو به صورت برقی