برچسب: تیبا و مشکل دسته سیم ورودی به رله باکس

فراخوان سایپا برای تیبا | TIBA

شرکت سایپا پیامکی برای مشتریان خودروهای تیبای خود ارسال نموده است مبنی بر فراخوانی این محصولش به جهت وجود مشکل در دسته سیم ورودی به رله باکس .
شرکت سایپا از مشتریان خودروهای تیبا درخواست نموده است تا در اسرع وقت به نزدیک ترین نمایندگی مجاز شرکت سایپا مراجعه نمایند تا مشکل مذکور رفع گردد . در غیر این صورت عواقب آن با خود مالکان خودرو می باشد .