برچسب: خریدن

چند دلیل برای اینکه تیبا بخریم

تیبا تنها رقیب اتوموبیل پراید به شمار می آید و دلیل رقیب بودن این دو خودرو هم رنج قیمتی نزدیک این دو خودرو به هم می باشد
میدانیم که تیبا در حدود قیمت 24 میلیون خریدو فروش می شود
متاسفانه در ایران تنوع اتوموبیل های بارنج قیمتی زیر 30 میلیون تومان بسیار پایین می باشد و آن تعداد محدود خودرو زیر 30 میلیون تومان هم تفاوت چندانی باهم ندارند