برچسب: دانستنی ها

واقعیت هایی درباره تیبا

یکی از انتخاب هایی که مردم ما میتوانند برای رنج قیمتی 25000000 تومان داشته باشند محصول تیبا است البته باید این را هم در نظر گرفت که در کشور ما تنوع خودرو برای این رنج که پر مشتری ترین رنج هم هست بسیار پایین می باشد
برای تبلیغات تیبا از جمله زیبای ایرانی استفاده کرده اند ولی باید گفت که این خودرو نه خیلی زیباست نه کاملا ایرانی !!!
ولی خب این خودرو خیلی زود در بین مردم جا گرفت