برچسب: در حرکت بلبرینگ چه اتفاقی روی می دهد

در حرکت بلبرینگ ها چه اتفاقی روی می دهد

عملکرد بلبرینگ به گونه ای است که بار به وسیله لایه خارجی به گوی منتقل می گردد و از آنجا هم به لایه درونی منتقل می گردد .
چون گوی ها کروی شکل هستند و نقطه تماسشان با لایه بیرونی و درونی کم است حرکت نرم و راحتی دارند .
بلبرینگ ها در وسایل زیادی به کار گرفته می شوند به طور کلی هر چیزی که بچرخد از بلبرینگ استفاده می کند .