برچسب: دوگانه سوز

TIBA | تیبا (دوگانه سوز)

تجهیزات و امکانات تیبا دوگانه سوز عبارتند از :
سنسور های هشدار دهنده عیب یاب موتور
چراغ های جلو با قابلیت تنظیم زاویه نور و مه شکن جلو
ساعت دیجیتال
ترمز ضد قفل ABS
ایربک راننده و سرنشین …