برچسب: ذره بین

خودروی تیبا زیر ذره بین

پروژه S 81 در سال 1375 در شرکت سایپا شروع شد .
این پروژه هم به مانند دیگر پروژه های داخلی که خیلی دیر به ثمر می رسند در سال 1387 نتیجه داد!
سایپا به عنوان مونتاژ کننده نسل نخست کیا ریو و همچنین تولید کننده کیا پراید از فرصت بهره جویی کرد و با تلفیق این دو اتومبیل و استفاده از یک پوشش جدید یک خودروی ملی به وجود آورد!