برچسب: رانندگی

رانندگی با اتومبیل تیبا

بعد از استارت زدن پیشرانه خودرو با صدای بد موتور که به راحتی به درون خودرو راه می یابد رو به رو میشویم و از این جا است که درمیابیم این خودرو به خوبی عایق بندی نشده است .
در این خصوص نکته ای که همه را متعجب نموده است این است که صدای موتور این خودرو حتی از صدای موتور پراید هم بلند تر می باشد در حالی که تیبا قیمتی بالاتر از پراید دارد و توقع می رفت که عایق بندی اش در مقایسه با پراید بهتر باشد

تجربه رانندگی با ساینا (نسخه جدید تیبا)

یکی از مشکلات خودروی ساینا که به محض نشستن پشت فرمان این خودرو درمی یابید این می باشد که این خودرو دچار کمبود دید راننده می باشد .
این کمبود دید هم از قسمت آینه های جانبی و هم از قسمت جلویی خودرو می باشد .
دلیل کمبود دید راننده هم وجود ستون ها می باشد .
با استارت زدن صدایی از موتور بلند می شود که راننده را به یاد خودروهای پراید و تیبا می اندازد .