برچسب: سادگی

فضای داخل اتاق تیبا

با وارد شدن به داخل کابین تیبا چیزی که همه را متعجب می کند سادگی و قدیمی بودن داخل کابین این خودرو می باشد!
در واقع از قطعاتی در این خودرو استفاده گردیده است که بعضی هایش برای خودروی پراید بوده است و بعضی هایش برای خودروی ریو و نهایتا برخی از قطعاتش برای خود خودروی تیبا بوده و تنها مختص این ماشین می باشد .
رودری های این خودرو که قطعه ای ارتقا یافته از پراید می باشد و یا صندلی های ریو که در این خودرو استفاده شده است مواردی می باشند که این قضیه را اثبات می کنند .