برچسب: سیستم تعلیق

سیستم تعلیق تیبا

سیستم تعلیق اتوموبیل تیبا در واقع با سیستم تعلیق اتوموبیل ریو یکسان می باشد
هردو این خودروها از نوع سیستم تعلیق مکفرسون در خودروهایشان بهره می برند
اگر بخواهیم دو اتوموبیل پراید و تیبا را از حیث سیستم تعلیق هر یک از خودروها مورد بررسی قرار دهیم باید بگوییم که تیبا از پراید سر تر می باشد بدین گونه که سیستم تعلیق تیبا پایداری بیشتری نسبت به پراید دارد و در کل عملکرد مناسب تری را از خود بروز می دهد