برچسب: عراق

پرفروش ترین خودروی عراق در سال 2015 تیبا بود

جمع خودروهای به فروش رسیده در عراق در سال 2015 هشتاد هزار دستگاه بوده است که از این تعداد حدود 25 درصد این مقدار متعلق به ایران خودرو و سایپا بوده است
کلا حدود 15 درصد بازار عراق در دست تیبا و سایپا قرار دارد