برچسب: علت

چرا به دنبال بررسی کردن خودروی تیبا می باشیم؟

ممکن است خیلی از اشخاص بگویند که چه لزومی دارد که خودرویی همچون تیبا را که هم قدیمی شده است و هم از سطح پایینی از امکانات و تجهیزات برخوردار است را مورد بررسی قرار دهیم؟
تیبا که یک خودروی ارزان قیمت و فاقد هرگونه تکنولوژی است را چرا بررسی کنیم؟
در پاسخ باید بگوییم که تیبا به دلیل پایین بودن قیمتش مورد توجه خیلی از مردم با درآمد کم جامعه ما می باشد لذا برای کمک به آن دسته از افراد برای شناخت بهتر این خودرو بهتر است تا این خودرو را بررسی کنیم.