برچسب: معرفی دقیقی از تیبا

معرفی دقیقی از خودرو تیبا | TIBA

به طور کلی نه می توانیم طراحی داخلی خودروی تیبا را یک طراحی تکراری به حساب آوریم و نه می توانیم آن را یک طراحی جدید و نو به شمار آوریم .
با مشاهده نمودن طراحی درونی خودروی تیبا میبینیم که صفحه کیلومتر و دور سنج تفاوت چندانی با خودروی پراید ندارد .
صندلی های تیبا هم همان صندلی های خودروی ریو می باشد .
رودری های این اتومبیل هم همان رودری های خودروی پراید جدید است .