برچسب: موتور

رانندگی با اتومبیل تیبا

بعد از استارت زدن پیشرانه خودرو با صدای بد موتور که به راحتی به درون خودرو راه می یابد رو به رو میشویم و از این جا است که درمیابیم این خودرو به خوبی عایق بندی نشده است .
در این خصوص نکته ای که همه را متعجب نموده است این است که صدای موتور این خودرو حتی از صدای موتور پراید هم بلند تر می باشد در حالی که تیبا قیمتی بالاتر از پراید دارد و توقع می رفت که عایق بندی اش در مقایسه با پراید بهتر باشد

موتور ساینا(نسخه جدید تیبا)در زمان استفاده از کولر خاموش می شود

خودروی ساینا کولری دارد که قادر می باشد جوابگوی فضای کوچک درون این خودرو باشد در حقیقت باید گفت که کولر این اتوموبیل فرقی با خودروی تیبا ندارد .
اما یک نکته منفی که در این تجهیزات خودرو وجود دارد این می باشد که زمانی که کولر این خودرو روشن می باشد و تواما دور موتور کمتر از 1500 می شود موتور این خودرو ناگهان خاموش می گردد .