برچسب: میزان کیفیت تیبا و پراید

کیفیت پایین تیبا و پراید

شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در دی ماه سال 1395 گزارشی از میزان کیفیت خودروها ارائه داده است .
در رنج قیمتی خودروهای زیر 25.000.000 تومان خودروهای تیبا و ، تبیا 2، سایپا 131، 132، 111 و سایپا 131 از نظر کیفیتی در سطح پایینی هستند و کماکان یک ستاره ایمنی دارند .