برچسب: نظرات

تیبا در نظر اوکراینی ها چگونه است ؟

به دلیل اینکه خودروی تیبا در کشور اوکراین هم عرضه میگردد پس طبیعی است که نشریات و یا سایت های خودروی این کشور هم در خصوص این خودرو نظر دهند .
یکی از نشریات اینترنتی این کشور در خصوص این خودرو مطالب زیر را بیان نموده است
نریمان اصغریان: خودروی تیبا از بیرون ظاهر خوبی دارد ولی مشخص می باشد که نمی توان این خودرو را زیبا نامید به وضوح معلوم است طراحان برای این خودرو تلاش زیادی نکرده اند .