برچسب: هزینه نگه داری

هزینه های نگه داری بلند مدت خودرو تیبا

خودرو سواری تیبا از جهت هزینه های نگه داری و دسترسی به خدمات قدرت رقابت کردن با رقبای خود را ندارد
نه به اندازه پراید از فراوانی قطعات سود میبرد نه به اندازه پژو و سمند از شهرت در میان مردم برخوردار است
در اول این قضیه را به جدید بودن خودرو نسبت میدادند ولی حالا این را جز یک نقطه ضعف چیزی نمیدانند