برچسب: ویژگی

ظاهر و بدنه تیبا

ویژگی های ظاهری تیبا خیلی زیبا و مشتری پسند نمی باشد و اکثرا معتقد اند که این خودرو به خودروهای زشت آسیای شرقی شبیه شده است ولی با همه این ها باید این را در نظر بگیریم که کارشناسان و مسولین خیلی تلاش خود را به کار گرفته اند که خودروی باب میل دیگران را ارایه دهند