برچسب: پشت فرمان

پشت فرمان تیبا هاچ بک

در هنگام قرار گرفتن پشت فرمان تیبا هاچ بک است که در میابیم این خودرو چقدر به اتوموبیل پراید شباهت دارد. تیبا با پراید از یه جهاتی به همدیگر شبیه هستند و از جهات دیگر کمی هم فرق دارند
مثلا شباهت های تیبا به پراید می تواند در قرار گیری راننده پشت فرمان یا فاصله با اهرم تعویض دنده و مسایل از این قبیل باشد
اما تفاوت های این دو خودرو باهم میتواند در میزان صدای موتور باشد آن هم بدین گونه که صدای موتور در تیبا بلند تر می باشد و حتی این صدا بیشتر به کابین راه می یابد