برچسب: کروز کنترل

کروز کنترل تیبا

مجموعه کروز کنترل ماشین تیبا شامل :
1. کلید کنترل
2.دسته سیم با سوکت های ضد آب خودرو
3. عملگر
4.کامپیوتر
5. براکت های نصب می باشد
کلید کروز کنترل تیبا در دو مدل عرضه می شود . یکی مدل کلید کنترل سردنده و دیگری هم کلید کنترل بیسی می باشد
این مجموعه دوسال گارانتی و تعویض همه قطعات را دارد