برچسب: کولر

موتور ساینا(نسخه جدید تیبا)در زمان استفاده از کولر خاموش می شود

خودروی ساینا کولری دارد که قادر می باشد جوابگوی فضای کوچک درون این خودرو باشد در حقیقت باید گفت که کولر این اتوموبیل فرقی با خودروی تیبا ندارد .
اما یک نکته منفی که در این تجهیزات خودرو وجود دارد این می باشد که زمانی که کولر این خودرو روشن می باشد و تواما دور موتور کمتر از 1500 می شود موتور این خودرو ناگهان خاموش می گردد .