برچسب: کیفیت

تیبا در رده بندی کیفی در چه سطحی قرار دارد؟

خودروی تیبا به همراه خودروهای سایپا 111 و سایپا 131 و سایپا 132 به عنوان خودروهایی با رنج قیمتی زیر 25 میلیون تومان تنها توانسته اند یک ستاره ایمنی از 5 ستاره کیفی را از آن خود سازند .
و از لحاظ رده بندی کیفی در پایین ترین سطح قرار گرفته اند .

بهبود کیفیت خودروی تیبا

گاگیک کشیشان در خصوص اتومبیل تیبا گفت:
اگر فرآیندی را در پیش بگیریم که به موجب آن کیفیت خودروی تیبا بهبود یابد سبب شده ایم تا استفاده کردن از این خودرو افزایش یابد و همچنین میزان رضایت مندی مشتریان از این خودرو هم بالا برود .
وی همچنین افزود : 2 سالی می باشد که موضوع ارتقای خودروی تیبا در کمپانی سایپا مطرح گردیده است و به دنبال آن پروژه هایی هم آغاز شدند که برخیشان به نتیجه هم رسیدند