برچسب: TIBA

تیبا2 | TIBA2

از تیبا2 در سال91 رونمایی شد این رونمایی به دلیل افت چند ساعته قیمت خودرو در خاطرها باقی ماند!!! نمای جلوی این خودرو کاملا شبیه نوع صندوق دارش است
سایپا تامدتی دیگر از خودروی232 خود رونمایی خواهد کرد این محصول جدید در واقع به شکل همان صندوق دار است البته با کمی تغییر